avatar

Bartłomiej Zimny

specjalista - miłośnik e-commerce

Yachting z YCPK

YCPK powstał w roku 1972, a dokładniej 20 października 1972, a więc po czterech latach od utworzenia uczelni (wtedy jeszcze Wyższej Szkoły Inzynierskiej). Pierwszym Komandorem klubu został prof. Andrzej Rzymkowski. Od tamtej pory klub prowadzi nieprzerwaną działalność, zmieniając klika razy formę prawną.Obecnie Yacht Club Politechniki Koszalińskiej jest stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną, działającym na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach, a celem statutowym działalności YCPK jest propagowanie i rozwijanie sportu, rekreacji i turystyki żeglarskiej w środowisku osób związanych z Politechniką Koszalińską.

Wiosną 1973 klub uzyskał działkę nad Jeziorem Jamno, która została szybko zagospodarowana. Pogłębiono i wyrównano brzeg, wybudowano pomost hangar i pochylnię. Zakupiono pierwsze jednostki pływające. Od tamtej pory jest to cały czas główna baza klubu.Ambicją klubu od samego początku było żeglarstwo morskie. Do pierwszych wypadów w morze używano kabinowych jachtów śródlądowych i łodzi DZ. Potem organizowano rejsy na obcych jednostkach, jak na przykład na s/y Grunwald, Dar Koszalina czy Wojewodzie Koszalińskim.

Żeglarze od początku marzyli o własnej jednostce i w roku 1983, po zgromadzeniu środków rozpoczęto budowę 16 metrowego jachtu. Ta budowa nie została jednak ukończona z powodu rozmaitych trudności ale za środki uzyskane ze sprzedaży kadłuba udało się kupić w 1997 r. mniejszy jacht, typu Bonito 9 (Carter 30) o wdzięcznej nazwie Kookaburra, która to jednostka służy klubowi do dziś.Organizujemy kursy żeglarskie, kursy motorowodne, rejsy morskie i śródlądowe. Organizujemy regaty, w tym coroczne Regaty o Puchar Rektora PK.

Członkami YCPK mogą być osoby studenci, absolwenci, pracownicy, a także sympatycy Politechniki Koszalińskiej.

Naszą główną bazą jest przystań w Unieściu, nad jeziorem Jamno. Dysponujemy też pomieszczeniem na spotkania poza sezonem.Kontakt: Yacht Club Politechniki Koszalińskiej Ul. Śniadeckich 2 75-453 Koszalin tel. 094 348 6622 e-mail: ycpk@o2.pl www: ycpk.tu.koszalin.pl